هاكوپ پاپازيان


     هاكوپ پاپازيان ايران شناس، ارمني شناس و پژوهشگر ارزنده تاريخ، در سال 1919(1298 ش) در تبريز ديده به جهان گشود. وي دوره ابتدايي را دردبستان ارامنه تبريز و دوره متوسطه را در دبيرستان فردوسي به پايان رسانيد. در سال 1946 وي همراه خانواده به ارمنستان مهاجرت كرد و در گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده خاورشناسي دانشگاه دولتي ايروان به تحصيل مشغول شد. بين سالهاي 1954 – 1950 پاپازيان در آكادمي علوم ارمنستان به ادامه تحصيل پرداخته و در سال 1968 به دريافت درجه دكتري نايل آمد. وي از سال 1959 تا پايان عمر در پژوهشگاه نسخ خطي قديمي در« ماتناداران» يا گنجينه متون خطي ايروان در مقام رياست بخش تحقيقات در متون سده هاي ميانه و اسناد حقوقي به كار و تحقيق مشغول شد. از جمله آثار گرانبهاي وي مي توان از«اسناد فارسي ماتناداران»، «فرامين فارسي ماتناداران»، « قبالجات فارسي ماتناداران» را نام برد. در نتيجه تلاشهاي بي دريغ پروفسور پاپازيان بسياري از اسناد و مدارك گمنام سياسي، اجتماعي و اقتصادي مربوط به ايران، ارمنستان و منطقه قفقاز در مجامع علمي مطرح و مورد توجه خاورشناسان قرار گرفت. از ديگر آثار وي «ارزش تاريخ شناسي دست نوشته هاي فارسي ماتناداران» و «اسناد رسمي سده هاي 19 – 14 ماتنادارن به زبان فارسي، عربي و تركي» است. او در زمينه كردشناسي نيز پژوهشهايي انجام داده است. در سال 1962 پروفسور پاپازيان به عضويت هيات شناخت فنون شرقي آكادمي علوم شوروي انتخاب شد.


پروفسور پاپازيان در سال 1376 در اثر غده مغزي در پاريس به درود حيات گفت

 

برگرفته از:

 

 

 

 

برگشت به ليست