دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

حسن عليزاده پروين

      محل و سال تولد:

تبريز 1330     شمسی

      محل سکونت فعلی:

تبريز

      عرصه فعاليت:

پژوهشگر

      امکان ارتباط:

00984115530702 تلفاکس   

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

       اينجانب در چهارم فروردين 1330 در محلهء سرخاب تبريز چشم به جهان گشودم. در سن شش سالگی تحصيل در دورهء ابتدائی را در دبستان فياض آغاز کردم به دليل علاقهء زياد به خواندن و نوشتن جزو شاگردان ممتاز دبستان بودم. دورهء اول متوسطه را در دبيرستان ثقة الاسلام و دورهء متوسطه را در دبيرستان دهخدا در رشتهء ادبی به پايان رساندم و با موفقيت در کنکور ورودی دانشگاهها به سال 1348 وارد دانشگاه شدم و در رشتهء جغرافيا از دانشکدهء ادبيات علوم انسانی فارغ التحصيل شدم .)  خدمت سربازی را به سال 1354 به پايان رساندم و همان سال به استخدام صدا و سيمای آذربايجان در آمدم و به عنوان کارمند پژوهش مشغول به کار شدم. علاقه به تحقيق موجب شد در مدت زمانی اندک ، ضمن کسب تجربه در انجام تحقيقات علمی در حوزهء فرهنگ و مسائل اجتماعی نسبت به توليد آثار همت کنم ، در اين رهگذر تهيهء مقالات، گزارشات پژوهشي، توليد آثار تلويزيونی و راديو در برنامهء کارمان قرار گرفت. سال 1379 در عين حال که مديريت تحقيقات صدا و سيمای مرکز آذربايجان را به عهده داشتم  و با عنوان پژوهشگر ارشد بازنشسته شدم. سال 1380 نسبت به تاًسيس موًسسهء فرهنگي، هنري، پژوهشی اقدام کردم- و اينک در اين پروسه که نام قيزيل قلم بر آن گذاشتيم به عنوان مدير مسئول به خدمات فرهنگی و اجتماعی خود ادامه می دهم.

فهرست آثارو چند نمونه از آنها:

الف: تلويزيون- فيلم تلويزيونی کنديميز در هشت قسمت« برای وضعيت روستاها، همراه با مردم شناسی و فرهنگ.

فيلم دستها و نقشها در پنج قسمت « معرفی صنايع و!!!  انسان.»

فيلم راه سبلان در هشت قسمت« بررسی وضعيت محيطي، اقتصادی و اجتماعی کوه سبلان و اطراف آن.»

فيلم آثار مشروطيت در يک قسمت « تبريز و نقش آن در انقلاب مشروطيت.

فيلم ارسباران در هشت قسمت « بررسی موقعيت جغرافيائي، انسانی و اقليمی منطقهء ارسباران. و......... ب_ راديو:

مشاهير آذربايجان« بررسی 52 نفر از شخصيتها و زندگی آنها. ايلات و عشاير و آذربايجان. بررسی گذشته ، حال و آيندهء عشاير آذربايجان- در حدود 300 برنامه.

کنديميز- 350 برنامه در طول يک سال(روزانه) اوضاع و احوال روستاهای آذربايجان. مقالات و پژوهش ها: که در مطبوعات چاپ شده ويا در کنفرانس ها ارائه شده است: چند نمونه.— جوان ، ازدواج، خانواده- کنفرانس شيراز- 1374 -

خانواده، زن ، جامعه- کنفرانس تبريز- 1376 –

علل اختلافات خانوادگي- مقالهء پژوهشی چاپ شده است.

نقش رسانه ها در توسعهء روستاها- مقالهء پژوهشی چاپ شده است، در کنفرانس توسعهء هشترود ارائه شده است.

ايلات و عشاير آذربايجان مقالهء پژوهشی چاپ شده است.

موانع توسعهء ارسباران- مقالهء پژوهشی در کنفرانس راههای توسعهء ارسباران ارائه شده است. طنز ، معنی و مفهوم- مردم تبريز و مقولهء طنز چاپ شده است.

نقش رسانه ها در سازماندهی  زندگی عشاير- کنفرانس تهران- 1383 ارائه شده است.   بررسی تحليلی اوضاع فرهنگی آذربايجان شرقي: چاپ شده است. موقعيت رسانه ها در منطقهء قفقاز- در اطراف مرکز تحقيقات چاپ شده است.

زندگي، احوال و آثار بانوان فرهيختهء آذربايجان که در دست تحقيق است و فاز اول به اتمام رسيده است.

کتاب ها: روابط متقابل شهر و روستا- انتشارات فروغ آزادی 1370.

شگفتيهای سبلان- انتشارات آرويچ 1372 .

آسيب شناسی فرهنگی و 17 مقالهء ديگر- انتشارات فروغ آزادی 1381.

مقدم بر شناخت ايلات و عشاير آذربايجان: در دست چاپ. بانوان فرهيخته تبريز( در دست چاپ).

 

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*      عاشيق‌ها و ادبيات‌ آنها علل‌ ماندگاری‌ عاشيقهای نامدار

 

 

برگشت به ليست