دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

يعقوب عمامه پيچ

      سال ومحل تولد:

تبريز

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

گزيده ای از آثار يعقوب عمامه پيچ - مجموعه جويبار و درخت

 

 

 

 

 

………………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

      

 

 

 

 

 

 

گزارش از:لادن پارسی

به روز شده: 15:33 گرينويچ - پنج شنبه 14 ژوئيه 2005

برگشت به ليست