دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

ايوب بنی نصرت

      محل و سال تولد:

تبريز 1347  شمسی

      محل سکونت فعلی:

تبريز

      عرصه فعاليت:

پهلوان- گشتی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

ايوب بنی نصرت : (اولين پهلوان کشور از آذربايجان)

پهلوان بنی نصرت در سال 1347 در تبريز به دنيا آمد وی از سال 1360 با رهنمودهای دو برادر بزرگتر از خود (جواد و داود) به کشتی روی آورد ولی تمرينات را به صورت جدی از سال 63 شروع کرد که حاصل آن قهرمانی وزن 68 کيلوگرم در دو سال پی در پی آموزشگاه کشور می باشد.

بنی نصرت در سال 1369 به عضويت تيم ملی درآمد و در همان سال در بازی های آسيای پکن به مقام سوم دست يافت و دوباره در جام بين المللی دانکلف کانادا اين مقام را تکرار نمود. وی همچنين در سال 70 در مسابقات قهرمانی ارتش به مقام نخست وزن 90 کيلو دست يافت.

بنی نصرت علاوه بر اينکه قبل از سال های 70 و 71 در مسابقات پهلوانی کشور چندين بار به مقام قهرمانی اين وزن رسيد ولی درخشش تاريخی بنی نصرت مربوط به سال 71 در مسابقات پهلوانی کشور در شيراز بود که توانست با کمتر از 100 کيلو در بی وزن با غلبه بر منصور عابديان به عنوان پهلوان کشور انتخاب شود و همچنين در همين سال در جام شادروان تختی در وزن 100 کيلوگرم به عنوان ستاره مسابقات شناخته شود پهلوان بنی نصرت با توجه به اينکه در اوايل سال 72 جهت شرکت در مسابقات آسيايی در وزن 100 کيلوگرم انتخاب گرديده بود ولی طبق صلاح ديد مربيان کشتی و عدم وجود کشتی گير توانمند در 130 کيلوگرم موجب شد تا پهلوان نامی ايران با وجود کمتر از 100 کيلوگرم وزن، در مسابقات قهرمانی آسيا (1993)در وزن 130 کيلوگرم با پيروزی بر حريف قدرتمند(نايب قهرمان جهان)به عنوان قهرمان وزن 130 کيلوگرم آسيا برگزيده شود.

بنی نصرت با جديت و پشتکار بيشتر در سال72 در مسابقات پهلوانی کشور13دربی وزن با غلبه بر حريفان قدر خود که اکثرا" با ضربه فنی شکست را از بنی نصرت پذيرفته بودند مقام پهلوانی کشور را تکرار نمود که اين در نوع خود کم سابقه است. لازم به ذکر است که اولين مربی بنی نصرت شادروان رحيم پشم فروش است و اکنون زير نظر پرويز مسگری به تمرينات خود ادامه می دهند.

برگرفته از کتاب : تبريز در گذر تاريخ

نگاهی به تاريخ آذربايجان

تأليف : ايوب نيکنام لاله ، فريبرز ذوقی

چاپ اول   1374 صفحه 535

انتشارات ياران

 

برگشت به ليست