دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

صمد بنيسي

      محل و سال تولد:

تبريز 1339     شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

متخصص فرآوري مواد معدني

      امکان ارتباط:

banisi@mail.uk.ac.ir

 

 

 

 

1- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: صمد بنيسي

محل تولد:تبريز

تاريخ تولد: 12 فروردين 1339

2- تحصيلات

2-1-  تحصيلات ابتدائـي و متوسطه

تبريز و تهران

2-2-  تحصيلات دانشگاهي

كارشناسي: مهندسي اكتشاف معدن, دانشگاه صنعتي اصفهان (64 - 1357)

كارشناسي ارشد: فرآوري مواد (69 - 1367), دانشگاه McGill   كانادا

موضوع پايان نامه: بررسي رفتار طلا در مدار آسياهاي صنعتي

 دكترا: فرآوري مواد (73 - 1369), دانشگاه McGill  كانادا

موضوع پايان نامه : اندازه گيري و تحليل حجم فازها (آب ـ هوا ـ جامد) در سلولهاي فلوتاسيون ستوني

3-  فعاليت‌هاي دانشگاهي

 1373 تا كنون دانشيار بخش معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان

4- دروس تدريسي

4-1- دوره كارشناسي

1- كانه آرائـي و آزمايشگاه

2- فلوتاسيون

3- تغليظ مواد معدني و آزمايشگاه

4- كاربرد كامپيوتر درمعادن  

5- زبان تخصصي معدن

4-2- دوره كارشناسي ارشد

1- مدلسازي و كنترل سيستم هاي فرآوري مواد معدني

2- كاربرد آمار در كانه آرايي

3- طراحي آزمايشهاي صنعتي

4- نحوه نگارش و ارائـه نوشتارهاي علمي و فني

5- سلول فلوتاسيون ستوني (مباحث ويژه)

6- مهندسي خردايش

5- تجربيات صنعتي

1- معدن مس و روي (Les Mines Selbaie  )، كانادا (1367)

موضوع كار : افزايش عيار مس و روي با بازيابي ثابت

2- معدن نيوبيوم (Niobec  )، ايالت كبك ، كانادا (1368)

موضوع كار : افزايش عيار نيوبيوم در سلول‌هاي فلوتاسيون مرحله دوم

3- معدن طلا (Les Mines Camchib  )، كانادا (1369)

موضوع كار : پر عيار كردن طلا در مدار آسيا كني به روش ثقلي

4- معدن روي (Zinc Corporation of America  )، ايالت نيويورك، امريكا (1369)

موضوع كار : بالا بردن عيار كنسانتره روي با استفاده از شستشوي كف سلول‌هاي فلوتاسيون

5- معدن مس و روي (Kidd Creek  )، ايالت اونتاريو، كانادا (1372 )

موضوع : كنترل و اندازه گيري كف سلولهاي فلوتاسيون و تانك‌هاي شستشوي شيميائـي (Leaching )

6- مجتمع مس سرچشمه، كرمان (1374 تا حال حاضر)

عناوين بعضي از پروژه ها:

             ارزيابي و بهينه سازي مدار آسياهاي اوليه

             بهينه سازي نحوه افزايش مواد شيميايي در سلولهاي فلوتاسيون

             طراحي و ساخت سلول فلوتاسيون ستوني نيمه صنعتي

             بررسي تاثير اندازه و نوع گلوله در كارايي آسياهاي اوليه

             فنآوري آسياهاي خودشكن و نيمه خودشكن   

             بررسي فني- اقتصادي جايگزيني سلولهاي جديد فلوتاسيون با سلولهاي قديمي     

7- كارخانه ذغالشويي زرند كرمان (1379 تا كنون)

عناوين بعضي از پروژه ها:

         خصوصيت سنجي ذعال سنگ معادن مختلف از ديدگاه فرآوري

         افزايش كارآيي مدار فلوتاسيون

         بهبود سيستم جداسازي جامد از مايع در تيكنرهاي باطله

         امكان سنجي فني - اقتصادي استفاده از سلول ستوني جهت بازيابي ذغال از باطله مدار        فلوتاسيون

            

7- اجراي دوره هاي كوتاه مدت در صنعت

1- كانه‌آرايي كاربردي

2- تهيه و ارايـه گزارش‌هاي فني

3- كاربرد آمار در فرآوري مواد معدني

4- الفباي ترجمه متون كانه‌آرايي و معدني

5- پيشرفتهاي جديد در صنعت فرآوري مواد معدني

6- سلولهاي فلوتاسيون جديد

7- فنآوري آسياهاي خودشكن و نيمه خودشكن

8- آموزش چند رسانه‌اي سيستم‌هاي فرآوري مواد معدني

9- دانشگاه‌هاي مجازي در قرن بيست و يكم مطالعه موردي : فرآوري مواد

10- تجربه يك دهه پژوهش‌هاي كاربردي در صنايع معدني ايران

8- جوايز و نشانها

·        پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال تحصيلي 75-74

·        استاد بسيجي نمونه دانشگاه در سال تحصيلي 75-74

·        استاد نمونه دانشگاه در سال تحصيلي 79-78

·        پژوهشگر نمونه دانشكده فني در سال تحصيلي 80-79

·        پژوهشگر نمونه سازمان صنايع و معادن استان كرمان 81

·        پژوهشگر برتر شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در سال 81 

·        پژوهشگر نمونه دانشگاه 82

9- عضويت در شوراها و انجمن ها

- عضو شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري - گروه معدن (1377-)

- عضو شوراي فرهنگ عمومي شهر كرمان (1381-)

- عضو شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه (1377-)

- عضو شوراي پژوهش و فن آوري استان (1377-)

- عضو شوراي بررسي طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه (1377-)

- عضو انجمن مهندسين معدن آمريكا (SME) (1370-)

- عضو انستيتو مهندسين معدن و متالورژي كانادا (CIM) (1369-)

10- كتاب‌هاي منتشر شده

1- بررسي خواص و كاربرد راديوايزوتوپها ، ترجمه : صمد بنيسي و كاظم داودي، انتشارات دانشگاه امام حسين (ع)، 1369.

2- مسايل كاربردي كانه آرايي و فلوتاسيون ، مولف : صمد بنيسي، انتشارات دانشگاه هرمزگان ، 1377.

3- نحوه نگارش و ارائـه نوشتارهاي علمي و فني ، مولفين: صمد بنيسي و عصمت صالحي ، انتشارات دانشگاه هرمزگان ، 1378.

4- موازنه جرم در سيستم هاي فرآوري مواد ، مولفين: صمد بنيسي و محمد رضا ياراحمدي ، انتشارات دانشگاه هرمزگان ، 1380

5- فلوتاسيون ستوني، ترجمه : صمد بنيسي و محمد نثاري، انتشارات شركت ملي صنايع مس ايران، 1381.

11- ساير فعليت‌ها

جناب آقاي دكتر صمد بنيسي تاكنون 15 مقاله علمي در مجلات خارجي به چاپ رسانده, 19 مقاله در كنفرانس‌هاي خارجي ارايه كرده‌اند. ايشان همچنين بيش از 68 مقاله در كنفرانس‌هاي داخلي ارايه داده‌اند.

برگرفته از:

http://www.hemmatgroup.com

 

برگشت به ليست