دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

صمد چايلی  ( زينالی )

      محل و سال تولد:

تبريز  1333     شمسی

      محل سکونت فعلی:

تبريز

      عرصه فعاليت:

نويسندگی

      امکان ارتباط:

   

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

پدرم محسن زينالی فريد و مادرم طاهره آقابالائی بختيار هر دو اهل محله سورخاب و يا سرخاب تبريز بودند. آنها بعداز ازدواج مدت کوتاهی به محله دوچی رفته و در آنجااقامت گزيده اند. من به عنوان سومين فرزند آنها در همين محله به دنيا آمده ام. به هنگام اسم گذاری نامم را "صمد" گذاشته اند ولی بعد از چند هفته با مخالفت مادر بزرگم مواجه شده نام ايوب برايم انتخاب و شناسنامه ام را نيز به همين نام دريافت می کنند. ليکن بدليل اينکه چند هفته با نام صمد مورد خطاب قرار گرفته ام بازهم مرا با اين نام صدا کرده و تا کنون نيزگرچه اسم شناسنامه ام ايوب است ولی همه "صمد" خطابم می کنند.

دو و سه سال اول حياتم در محله دوچی بوده و بعدا به محله سورخاب نقل مکان کرديم. در هفت سالگی در دبستان فياض همان محله که در ميدان کوچکی بنام قره آغاج ميدانی بوده اسم نويسی و مشغول تحصيل شدم. اواسط اولين سال تحصيلی ام به محله چای کنارواقع در پل منصورکه نزديک ششگلان بود منتقل شدم کلاس دوم رادر دبستان فرمانفرمانيان واقع در ششگلان شروع کرده و دوره دبستانی تحصيلاتم را در آنجا به پايان رساندم. دوره تحصيلی دبيرستان را از دبيرستان لقمان شروع کرده و بعداز اتمام سه سال تحصيل از سال چهارم به دبيرستان دهقان رفته و از آنجا هم بعد از دو سال تحصيل به دبيرستان داريوش رفته و از آنجا فارغ التحصيل و مدرک ديپلم گرفتم. بعداز اين دوره به سربازی رفته و تحصيلاتم را بعداز اتمام سربازی در انستيتو کشاورزی و مکانيک خاک و آب ادامه و از آنجا هم با کسب مدرک فوق ديپلم فارغ التحصيل شده ام.

پدرم من که يک سنگ تراش بود علاقه زيادی به مطالعه داشت به طوری که روزنامه های منتشره را هميشه تهيه می کرد وبه خانه می آورد.با همت او بود که روزنامه خوانی در منزل ما يک کارمعمول و مرتب بود. او همه روزنامه ها را که پسند کرده بود نگهداری می کرد و در مواقع ضروری به آنها مراجعه می کرد. مثلاا روزنامه های آذربايجان، شورش،گيهان و.......را حتی از دهه بيست نگهداری کرده بود. بدين خاطر هم بود که علاقه من به روزنامه خوانی و مطالعه از همان عنفوان جوانی بروز کرد.در اواسط سال چهل به بعد که با آثار تعدادی از نويسندکان بخصوص صمد بهرنگی آشنا شدم و از بين آنها کتاب چهل کفترباز تاثير زيادی در احوال و روحيه من به جای گذاشت.

اولين نوشته های من در روزنامه های ديواری بازتاب يافت ودر جوار اةنوشته ها نوشته هايی که اغلب رنگ و بوی سياسی داشت نيز، حاصل تلاش ادبی ام تا سالهای اول انقلب سال 57 بود.متاسفانه از هيچکدام از اين نوشته ها نمونه ای برايم باقی نمانده است.بعد از انقلاب، نوشته هايم را با مقلات کوچگی در روزنامه های تبريز آغاز کردم. نام و تخلصی که برای اين مقالات و اشعار انتخاب کردم به تعداد اندکی ص. فريد، صمد فريد و بعدا صمد چايلی بود که تاکنون با اين نام مشغول نوشتن می باشم.

نام صمد هم به دليل اينکه نام اصلی ام بود و هم به دليل اينکه نام مشابه صمد بهرنگی و صمد ورغون بود برايم خوشايند می نمود و نام چايلی نيز به دليل فاکتورهای معينی که برايم مهم بود مورد پسند واقع شد.رودخانه که معادل واژه چای در زبان ترکی است با خواصی مثل جريان مداوم و حرکت دائمی، آبادی بحش و حيات بخش، خط اتصال کوهها و درياها و....مدنظر تعداد زيادی بوده است. رودخانه های کؤر، آراز، لنا، قاراچای، آغ چای و..... در تخلص افراد نقش بسزائی داشته اند.بدين خاطر بود که من هم از نام چالی که در برگيرنده واژه چای به مفهوم عام بود در آثارم استفاده کردم.در خقيقت با اين کار خواستم نامی را که خود انتخاب می کنم در زير آثارم حک شود. نه نامی که مورد پسند افراد ديگر بوده است.

اکنون، حدود بيست سال است که بطو رسمی آثاری در روزنامه ها، مجلات و کتاب نوشته و فعاليت ادبی ام را بدين صورت ادامه می دهم.خوانندگان اين آثار را درروزنامه های مهد آزادی، عصر آزادی، فروغ آزادی، ندای آذرآبادکان، پيام آذربايجان، فجر آذربايجان،صاحب، پيام روز و مجلات چالقی، ديلماج، و آذری می خوانند.اين نوشته ها صدها مقاله و صدها شعر است. اشعاری که تماما سروده خودم می باشد ولی مقالات بحشی نوشته خودم و بخشی برگردان و يا ترجمه هستند.

کتابهايی که تا کنون موفق به نشر آنها گرديده:

 

*      ديللن سازيم

*      اؤنجولوم (مجموعه شعر)

*      اومای

*      ده ليکلی داش

*      يوردسفرلريم (سفرنامه منظوم)

*      قام - شامان (ترجمه از ترکی به فارسی)

*      نگاهی به واژه های اساطيری آذربايجان

 

 

علاوه بر اين کتابها، ويرايش کتاب وطن بولبولوم و ائل عاشيقيم اثر عاشق قشم نيز بعهده من بوده است.

کتاب ديللن سازيم شامل معلوماتی در ادبيات عاشقی که برگردانی از آثار نويسندگان آذربايجان است، و نيز بيوگرافی و نگرشی گوتاه بر آثار دهها هنرمند دنيای ساز می باشد. کتاب اونجولوم مجموعه اشعار بود. و کتاب اومای و ده ليکلی داش شامل مجموعه مقالات هستند. قام – شامان اثر اساطيری دانشمند آذربايجان ميرعلی سيداف است که به فارسی ترجمه گرديده و نگاهی به واژه های اساطيری آذربايجان نيز نگاهی اسطوره ای به واژه های آذربايجان می باشد. کتاب يورد سفرلريم سفرنامه ای منظوم است که مناطق مختلف آذربايجان با کروکی های ساده ای نشان داده می شود. از بين اين کتابها، کتاب يورد سفرلريم در نوع خود بی نظير می باشد، چرا که سفرنامه ای منظوم آنهم با کروکی تاکنون به چاپ نرسيده است. هچنين کتاب نگاهی به واژه های اساطيری نيز بدليل نگرش اسطوره ای به واژه هااز قدم های اول در اين زمينه می باشد.

 

 صمد چايلی

تبريز   بهار 1385

 

 

برگشت به ليست