دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

علي‌اكبر عرفانيان دانشور

      محل و سال تولد:

تبريز      

      محل سکونت فعلی:

تهران

      عرصه فعاليت:

ورزش (فوتبال)

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

مصطفی شوقی

 شنبه، 4 مهر، 1383

 

در قامت يك دبيركل دانشور همچنان وفادار؟!

يكم - «صبح امروز اعضاي مجمع عمومي فدراسيون فوتبال با اكثريت آرا دبير فدراسيون فوتبال را برگزيدند.

علي‌اكبر عرفانيان دانشور در جلسه صبح امروز مجمع عمومي فدراسيون فوتبال پس از رأي‌گيري اعضا، به عنوان دبير فدراسيون فوتبال برگزيده شد. گفتني است، به‌دليل تشتت آرا و اختلاف ميان اعضاي مجمع عمومي انتخاب نواب رئيس فدراسيون به فروردين ماه سال آينده موكول شد.»

همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد، دانشور در مجمع اسفندماه سال 1381 به‌عنوان دبيركلي فدراسيون فوتبال ابقا شد.

اما 5/1 سال بعد؛

«به‌دنبال غيبت يك ماهه دبير فدراسيون فوتبال اين روزها صحبت از تعيين جايگزين احتمالي وي در فدراسيون فوتبال است.

سخنگوي فدراسيون فوتبال درگفت‌وگو با ايپنا مي‌گويد: «ايشان بعد از بازگشت از چين درخواست مرخصي از رئيس فدراسيون فوتبال را مطرح كردند. البته تقاضاي مرخصي وي 3 ماهه بود، اما يك ماه آن موافقت شد كه اكنون 5 روز از مدت آن نيز سپري شده است...»

دوم علي‌اكبر عرفانيان دانشور متولد شهر تبريز و دانش آموخته دانشكده علوم بانكي است. او سال‌ها عهده‌دار سمت مديركلي امور مالي و برنامه‌ريزي سازمان ثبت و اسناد ملي، سازمان دامپزشكي، وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد و امور دارايي بوده است.

حضور او را در سازمان‌‌هاي مختلف و گاه غير وابسته نشان از همذات‌پنداري سريع او با محيط عنوان مي‌كنند. دانشور براي مدتي رئيس هيأت فوتبال آذربايجان شرقي بود. بعد‌ها به تهران آمد و با همكاري منوچهر مصلحتي در رأس تيم پرسابقه دارايي تهران قرار گرفت.

يكي از مديران فعلي فدراسيون فوتبال كه چند سالي هم عهده‌دار مسؤوليت فدراسيون فوتبال بوده است، در اين زمينه مي‌گويد: «دانشور حسابدار جعفرزاده، برج‌ساز معروف تهران بود. جعفرزاده به‌تيم دارايي كمك مالي مي‌كرد. از اين طريق بود كه دانشور در اول كار به‌عنوان مسؤول امور مالي دارايي مشغول به‌كار شد تا بعدها مدير اين تيم شود.»

دانشور در زمان رياست نوآموز وارد فدراسيون فوتبال شد و در كميته قضايي(انضباطي) مشغول شد. در زمان رياست فدراسيون فوتبال از كار كناره‌گيري كرد تا بعدها مصطفوي در انتقادات خود به فدراسيون فوتبال، چاشني تمام حملاتش نوع مسؤوليت دبير سابق فدراسيون خود باشد. با رفتن مصطفوي و آمدن محسن صفايي فراهاني بار ديگر او به فدراسيون فوتبال بازگشت و دبيركل فدراسيوني شد كه در رأس آن محسن صفايي فراهاني قرار داشت. اين انتخاب با واكنش تند برخي از اهالي فوتبال مواجه شد، اما آن چيزي كه موج انتقادات زيادي را متوجه فدراسيون صفايي‌فراهاني كرد، سفر جنجالي دانشور به سوئد به‌دليل بيماري همسرش بود. دانشور پس از چندين ماه به ايران بازگشت، در حالي كه هنوز دبيركل فدراسيون فوتبال بود.

سوم هنوز دانشور به سوئد اين بار فدراسيون محمد دادكان سفر نكرده بود كه زمزمه‌ جابه‌جايي در فدراسيون فوتبال براي اولين بار در يك روزنامه منتقد فدراسيون مطرح شد. اين روزنامه در راستاي پروژه دبيركل‌سازي يكي از پيشكسوتان استقلال، در چندين شماره نام وي را به‌عنوان گزينه احتمالي جانشيني دانشور مطرح كرده بود، اما هيچ‌گاه، فدراسيون فوتبال با شخص موردنظر تماس نگرفته بود، ولي در همان روزهاي قبل از جام ملت‌هاي آسيا سخن از تغيير و تحول در پست كابينه دادكان مي‌رفت و نقطه روشن اين مسأله جايگزيني فرد ديگري در پست علي‌اكبر عرفانيان دانشور بود.

عدم سفر دانشور به چين همراه تيم‌ملي آنقدر تعجب‌ برانگيز تا بود برخي از آنهايي كه هميشه در حال تدوين استراتژي‌هاي توهم‌آميز هستند، از اين مسأله به‌عنوان يك «كودتاي درون سازماني» نام ببرند و در تحليلي كه هيچ‌گاه در رسانه‌اي مكتوب نشد و در همان سطح خواص ماند مي‌گفتند: « وي به اين دليل به چين سفر نكرده است كه نمي‌خواست شريك شكست‌هاي احتمالي تيم‌ملي باشد...»

پس از آن كه دادكان از چين بازگشت، دانشور در ديدار با وي خواستار 3 ماه مرخصي شد كه دادكان با يك ماه آن موافقت كرد، اما با گذشت 5 روز از اتمام اين مرخصي هنوز دبيركل از سفر باز نگشته است.

چهارم يك مقام آگاه از رايزني برخي از مديران ارشد فدراسيون فوتبال در خصوص جايگزيني فرد ديگري در سمت دبيري اين فدراسيون خبر مي‌دهد.

«نام چندين نفر مشخص شده است، حسين كفعمي، مديران عامل سابق باشگاه ذوب‌آهن و مشاور فعلي فدراسيون فوتبال، علي فتح‌ا...زاده خويي مديرعامل سابق باشگاه استقلال و مشاور رئيس سازمان ورزش و حسن نبوي دروازه‌بان اسبق تيم‌ملي و يكي از مديران فعلي بنياد شهيد.»

يك منبع ديگر در فدراسيون فوتبال از تلاش نايب رئيس فدراسيون فوتبال براي پيدا كردن جايگزين علي‌اكبردانشور سخن مي‌گويد: «آقاي نوآموز در حال رايزني هستند. چند نفري به ايشان معرفي شده است.»

اين مسائل در حالي رخ مي‌دهد كه طبق آيين‌نامه مجمع فدراسيون فوتبال مي‌بايست، اعضاي مجمع در خصوص انتخاب دبيركل رأي‌گيري كنند، اما با تمام رايزني‌هاي برخي از مديران فدراسيون فوتبال براي يافتن آلترناتيو دانشور، رأي نهايي در اين خصوص را مجمع فدراسيون فوتبال مي‌دهد.

يك مقام مسؤول در اين رابطه مي‌گويد: «هنوز هيچ درخواستي براي برگزاري مجمع فوق‌العاده فدراسيون فوتبال صورت نگرفته است.»

معاون ورزشي سازمان ورزش هم از تشكيل مجمع عمومي فدراسيون فوتبال اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و مي‌گويد: «من خبر ندارم، مگر آقاي دانشور دبيركل نيستند؟»

اين گمانه هم مطرح است كه غيبت دانشور با هماهنگي رئيس فدراسيون فوتبال بوده است، اما غيبت وي همانند چند سال پيش در زمان صفايي‌فراهاني، باعث گمانه‌ها و بروز مسائلي در مديريت فدراسيون فوتبال شد. در اين خصوص حتي از سطح گمانه‌زني‌هاي معمولي پا فراتر گذاشته شد.

بسياري از خبرنگاران در مواجهه با دبيركل فدراسيون فوتبال با سردي بيان و گفتار از ناحيه وي مواجه مي‌شوند به‌صورتي كه در ميان خبرنگاران ورزشي كسي نمي‌تواند ادعا كند كه در تماس با او از لطف و مرحمت وي در كلام برخوردار نشده باشد. از اين رو پرداختن به مسائلي كه مستقيماً به‌وي مربوط مي‌شود هيچ‌گاه براي رسانه‌هاي ورزشي جذاب نبوده و آنها را در بررسي موضوعات فوق كاملاً محتاط مي‌كند.

آيا در احتياط رسانه‌ها مديران ارشد فدراسيون فوتبال جايگزين وي را مشخص مي‌كنند و يا همچنان كه چند سال پيش دانشور از سفر بازگشت همچنان خود را دبيركل فدراسيون فوتبال ببيند.

برگرفته از سايت:

www.argoo,persianblog.com

 

برگشت به ليست