دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

ليدا فريمان

      محل و سال تولد:

تبريز      شمسی

      محل سکونت فعلی:

تبريز

      عرصه فعاليت:

تيراندازی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

سولماز تبريزي
 
شولاي سفيد و بلندي پوشيده بود. هزاران تماشاچي خيره به او نگاه مي كردند. پرچم ايران دستش بود و با گام هاي استوار از مسير رژه در پيست تارتان ورزشگاه المپيك آتلانتا مي گذشت . « ليدا فريمان  متولد تبريز: پرچمدار كاروان ايران در المپيك ۱۹۹۶ سال ها بعد از آنكه سه بانوي ايراني با چادر مشكي عضوي از كاروان ايران در بازي هاي آسيايي شدند، نقشي يگانه را پذيرفته بود. او تيراندازي بود كه بايد چهره تازه اي از ايران را به نمايش مي گذاشت.

ليدا تنها بانوي محجبه مسابقات تيراندازي، زير فشار سنگين روحي ناشي از همين «يكه گي» نتايج ضعيفي كسب كرد، اما براي تغيير ديدگاه مسئولان ورزش از ورزشكاران بانوي ايراني احتياج به زمان بيشتري بود. زمان بيشتر براي آنكه بدانند «تبليغ» بدون «نتيجه» امكان ندارد.

برگرفته از روزنامه همشهری

دوشنبه ۹ تير ۱۳۸۲ - سال سوم - شماره ۱۶۱

 

برگشت به ليست