دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

وارتان گريگوريان

      محل و سال تولد:

تبريز      شمسی

      محل سکونت فعلی:

 

      عرصه فعاليت:

 

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

………………………………………….

فرهاد پورشريعتى

واشنگتن- يك استاد ايرانى تبار ارمنى دانشگاه هاى آمريكا، در آئينى كه در كاخ سفيد برگزار شد، از دست رئيس جمهورى ايالات متحده مدال آزادى گرفت.

اين استاد، وارتان گريگوريان نام دارد كه زاده تبريز است و پس از مهاجرت و تحصيل در آمريكا، به رياست دانشگاه «براون» و رياست كتابخانه عمومى نيويورك رسيد و هم اكنون رئيس مؤسسه بزرگ هنرى «كارنگى» در اين شهر است.

نام «ژان پل دوم» رهبر كاتوليك هاى جهان نيز جزو فهرست دريافت كنندگان مدال آزادى آمريكا بود.

مدال آزادى به كسانى داده مى شود كه در عرصه هاى علمى، آموزشى، اقتصادى، خدمات عمومى، سرگرمى، هنر و ورزش خدمات برجسته اى دارند.

امسال «رابرت بارتلى» كه سى سال سردبير نشريه معروف اقتصادى آمريكا، وال استريت جورنال بود و چندى پيش درگذشت، از جمله كسانى بود كه اين مدال به او تعلق گرفت و جرج بوش در ستايش از او گفت: انديشه هاى اين روزنامه نگار در باب ارزش هاى دموكراسى و اقتصاد بازار آزاد، همچنان در نوشته هاى روزنامه نگاران نسل نو كه شاگردان او بوده اند به چشم مى خورد.

بوش از گريگوريان نيز به عنوان كسى كه چهره هاى دانشگاهى بسيارى به جامعه آمريكا تحويل داده، ستايش كرد.

«ريتا مورنو» بازيگر سرشناس نمايش هاى برادوى و فيلم معروف «داستان وست سايد» West Side Story، بازماندگان بنيانگذار سازمان «ناشنال جئوگرافى» و «دوريس دى» بازيگر فيلم «مردى كه زياد مى دانست» ساخته آلفرد هيچكاك، جزو كسانى بودند كه امسال مدال هاى آزادى گرفتند

 

برگرفته از نشريه نيمروز شماره 791

برگشت به ليست