دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

اسماعيل جميلی

      سال ومحل تولد:

1333  تبريز

      محل سکونت فعلی:

امريکا

      عرصه فعاليت:

شعر

     امکان ارتباط:

jamili@infostations.com

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

تبریز

 

تربت  تبریز   دیر تند    اسمه     ای باد  صبا            بو   پریشان دگیل   آرتیق    پریشانلیق روا

گیزله نن بیر گنج وار   بو    کسوت ویرانه ده          اسم اعظم بیلمه سن اولماز نه وار دیر برملا

ظاهری گؤزله عیان اولماز   عیاری   بو زرین         حسن یوسف دیر زلیخاسی گرک وئرسین بها

صائبی  سیراب ائده ن حکمت سبوسی بوردادیر         شمسینه   مولای  عرفان    ائیله یبدیر    اقتدا

قطره قطره جمع اولوب  شهد ادب  قطران تک          کوثر   عشقی    قیلیب   درد  مسیحایه    شفا

فضل محمودی  آلیب  تیمور    تیغینده ن    کسر         دفع ائدیب  اسکندری   بو یئرده   اقبال وذکا

شوقیله اؤز اودلو عشقین سینه ده توتموش سهند          برق  شمشیر ارنلرده ن  شفق  آلمیش   جلا

گر نباتی  لعلینین  حیرانی  اولسان  راجی  اول         دولت وصلین شکوهی عومره بخش ائیلر بقا

بوردا صرّاف سخن اولموش  هنر له  شهریار           بوردا  اقبال  هنر  معجز سیاق  ائتمیش  نوا

ساهر  اولماز اولمایان  بو مکتبین  فرزانه سی           جان   فدا ائتمکده ن   ائتمز   آشناسی   امتنا

ارک قانین  آینالی سرخاب ائدیب    رخسارینه           خلقینه   ستار سردار  ائیله ییب   دئینین   ادا

قلب   آذربایجان      تبریزده  چرپیب     مدام           شهره یه  آفاق اولوب  اؤز غیرتیله   بو  سرا

خواجه یه شیرازی  مفتون ائیله ین ترک جمیل         خال و خط ایلن ائدیب  صنعانین  ایمانین   فنا

آچ یوکون    تبریز دیر  تبریز   شهر    دلبران           مقصد غائی   بو  یئر دیر    ساربانا   مرحبا

 

اسماعیل جمیلی

 

برگشت به بيوگرافی