دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

احمد موتاب

      محل و سال تولد:

تبريز  1339  شمسی

      محل سکونت فعلی:

تبريز

      عرصه فعاليت:

کشتی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

 

احمد موتاب

 يکی از بهترين کشتی گيران آذربايجان در اوايل انقلاب اسلامی می باشد که در سال 1339 در شهر تبريز متولد شد. ايشان از شاگردان خوب و به نام پهلوان رحيم پشم فروش می باشد که در وزن 68 کيلوگرم مقام نخست کشور را در رده جوانان نصيب خود کرده و علاوه بر آن چندين سال پی در پی قهرمانی مسابقات سراسری بسيج کشور را به خود اختصاص داده است و چندين سال نيز در وزن 68 کيلوگرم قهرمان آموزشگاههای کشور انتخاب می شود. ولی بنا به دلايلی که مستحق حضور در ميادين بين المللی بود باز می ماند.

12 – يکی از دلايل اصلی کناره گيری موتاب از کشتی اين بود که ايشان در سال 63 در جنگ ايران و عراق از ناحيه پا به شدت مجروح می گردد، طوری که پزشکان قطع پای ايشان را به مداوايش ترجيح می دهند ولی لطف خداوند شامل حال ايشان گشته به طوری که بعد از مجروحيت شديد، چندين سال قهرمان دانشجويان دانشگاه های ايران در وزن های 80 و 90 و 100 را به خود اختصاص داده بود و اکنون به عنوان مربی کشتی در دانشگاه تبريز همچنين در پست مسئول تربيت بدنی دانشگاه تبريز در خدمت به جامعه ورزش انجام وظيفه می نمايد.

 

 

برگشت به ليست