دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

نادری   زيبا

      محل و سال تولد:

تبريز 1344    شمسی

      محل سکونت فعلی:

تهران

      عرصه فعاليت:

هنرپيشه سينما

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

………………………………………….

     متولد هجدهم شهريور ماه 1344 در تبريز.

داراي مدرك تحصيلي ديپلم اقتصاد.

 

شروع فعاليت از سال 1373 با فيلم مي خواهم زنده بمانم.

در بدو ورودش به عالم سينما، در كمتر از يكسال در پنج فيلم ظاهر شد. اما بلافاصله كم كار شد. پس از 4 سال با فيلم عشق طاهر به سينما بازگشت.

 

مي خواهم زنده بمانم (ايرج قادري، 1373)

ديوانه وار (كامران قدكچيان، 1373)

روياي نيمه شب تابستان (داريوش مودبيان، 1373)

هدف (بهرام كاظمي، 1374)

سفر به خير (داريوش مودبيان، 1374)

عشق طاهر (محمدعلي نجفي، 1378)

خانه پدري (مجموعه تلويزوني، 1380)

وكيل (مجموعه تلويزيوني، 1380)

واكنش پنجم (تهمينه ميلاني، 1381)

 

*       

 

 

برگشت به ليست