دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

    نام و نام خانوادگی:

صمد سرداری نيا

   محل   و سال تولد:

  تبريز  1326 شمسی

   محل سکونت فعلی:

تبريز

   عرصه فعاليت:

نويسنده

   امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

…………………………

صمد سرداری نيا

 

صمد سرداری نيا  در سال 1326 شمسی در محله اميرخيز تبريز ديده به هستی گشوده وهم اينک سی سال است که در زمينه تاريخ آذربايجان تخقيق می کند و خاصل اين تحقيقات دههامقاله و 13 کتاب  به زيور چاپ آراسته شده و آثاری چند نيز آماده چاپ می باشد.... وی در دو رشته تاريخ وحقوق قضائی تحصيل کرده و از دانشگاه آذربايجان شهر باکو به دريافت دکترای  افتخاری نائل شده است.

 

آثار:

1.            تاريخچه تئاتر آذربايجان

2.            علی مسيو

3.            تاريخ روزنامه ها و مجله های آذربيجان

4.            مرگز غيبی تبريز

5.            باقر خان سالار ملی

6.            مشاهير آذربايجان در دو جلد

7.            ملانصرالدين در تبريز

8.            تبريز در نهضت تنباکو

9.            آذربايجان پيشگام جامه مدنی

10.        ايروان يک ولايت مسلمان نشين بود

11.        تبريز شمر اولين ها

12.        دارالفنون تبريز

 

کتابهای آماده چاپ مولف:

 

1.            مشاهير آذربايجان در دو جلد

2.            قرباغ در گذرگاه تاريخ

3.            نگار گران بزرگ آذربايجان

4.            فعالان مشروطه در آذربايجان

 

برگرفته از: کتاب دارالفنون تبريز

صمد سرداری نيا

……………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

 

 

برگشت به ليست