دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

جواد طباطبائی

      سال ومحل تولد:

 1324 شمسی تبريز

      محل سکونت فعلی:

فرانسه

      عرصه فعاليت:

جامعه شناسی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

دکتر جواد طباطبائی در سال 1324 در تبريز به دنيا آمد. پس از اخذ ليسانس حقوق از دانشکده حقوق و علوم سياسی از دانشگاه تهران به فرانسه رفت. او دردانشگاه سوربن به ادامه تحصيل پرداخت و موفق به دريافت ديپلم مطالعاتی D.E.S. در رشتهً فلسفه سياست شد.

 در سال 1363، طباطبائی  با نوشتن رساله ای دربارهً « تکوين انديشه سياسی هگل جوان»، با دريافت درجه ممتاز دکترای دولتی به ايران بازگشت. پس از بازگشت به عضويت هيات علمی درآمد و معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران شد. درهمان حال، او سر دبيری نشريه همين دانشکده را به عهده گرفت.

دکتر جواد طباطبائی کوشيد دانشکده حقوق و علوم سياسی را سر و سامانی نو دهد. اين دانشکده بعد از انقلاب فرهنگی فاقد ضوابط جدی بود و گزينش های آن بيشتر بر مبنای روابط استوار بود. ولی در پی تلاش سازندهً اوبود که روابط علمی تازه ای در اين دانشکده برپا شد. در اين دوران اين دانشکده از ظرفيت علمی ويژه ای برخوردار شد و کتابخانه آن به معيار های استاندارد نزديک شد. اما دشواری ها بسيار بود و طباطبائی نتوانست به کار علمی خود در اين دانشکده ادامه دهد و با فشار گروه های معين به اتهام « ملی گرائی» ، از کار بر کنار شد. البته بعد از چندی که دوباره به کار فراخوانده شد، او نپذيرفت. اما او به کار پژوهشی خود در مراکز ديگر ادامه داد و با امکاناتی که در مراکز پژوهشی فرانسه وآلمان فراهم آمد، او راه دشوار پژوهشی دربارهً تاريخ سياسی ايران را دنبال کرد.

 

کتابهای دکتر جواد طباطبائی عبارتند از:

 

¨       ـ درآمد تاريخ انديشه سياسی در ايران؛

¨       ـ زوال انديشهً سياسی در ايران؛

¨       ـ ابن خلدون و علوم اجتماعی؛

¨       ـ خواجه نظام الملک؛

¨       ـ ديباچه ای بر نظريه انحطاط ايران؛

¨       ـ جدال قديم و جديد؛

¨       ـ ولايت مطلقه؛

¨       ـ ترجمه کتاب « تاريخ فلسفهً اسلامی» نوشته هانری کُربن؛

¨       ـ ترجمه کتاب « لنين و فلسفه » نوشته آلتوسر.

 

 

………………………………………….

 

آثار (لطفا روی عنوانها کليک کنيد.)

 

*      گستره ی اقتدار دين در حيات اجتماعی ايرانيان(کفتگوبا مجله تلاش)

 

 

 

برگشت به ليست